summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorTails developers <amnesia@boum.org>2012-08-23 19:52:25 +0200
committerTails developers <amnesia@boum.org>2012-08-23 19:55:49 +0200
commit0bff3bfc0457b3638977ec2a69b839afb3df6124 (patch)
treeef6b8b988326d13227186f9c9dfd62ac1e52e564
parente38016ebf31612afbe5420e959a392f540ba5357 (diff)
Add Czech translation
-rw-r--r--po/cs.po247
1 files changed, 247 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..6e9f951
--- /dev/null
+++ b/po/cs.po
@@ -0,0 +1,247 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# <digitaldreamer@email.cz>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-16 22:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-21 15:16+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer@email.cz>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+
+#. XXX use a better exception
+#: ../whisperBack/whisperback.py:63
+#, python-format
+msgid "Invalid contact email: %s"
+msgstr "Neplatný kontaktní email: %s"
+
+#: ../whisperBack/whisperback.py:80
+#, python-format
+msgid "Invalid contact OpenPGP key: %s"
+msgstr "Neplatný kontaktní OpenPGP klíč: %s"
+
+#: ../whisperBack/whisperback.py:82
+msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
+msgstr "Neplatný blok veřejného OpenPGP klíče"
+
+#: ../whisperBack/encryption.py:126
+msgid "No keys found."
+msgstr "Žádné klíče nebyly nalezeny."
+
+#: ../whisperBack/exceptions.py:41
+#, python-format
+msgid ""
+"The variable %s was not found in any of the configuation "
+"files/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
+msgstr "Proměnná %s nebyla nalezena v žádném z konfiguračních souborů/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:114
+msgid "Name of the affected software"
+msgstr "Název postiženého softwaru"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:115
+msgid "Exact steps to reproduce the problem"
+msgstr "Přesný popis kroků po kterých dochází k problému"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:116
+msgid "Actual result / the problem"
+msgstr "Aktuální výsledek / problém"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:117
+msgid "Desired result"
+msgstr "Očekávaný výsledek"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:155
+msgid "Unable to load a valid configuration."
+msgstr "Nelze nahrát platnou konfiguraci"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:177
+#, python-format
+msgid ""
+"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
+"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
+"needed!</strong></p>\n"
+"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
+"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
+"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
+"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
+"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
+"communication.</p>\n"
+"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
+"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
+"Internet and mailbox providers?</p>\n"
+msgstr "<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\n <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</p>\n <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \n třeba!</strong></p>\n <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\n <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\n vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného problému.. Přidáním\n veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi zabezpečit \n šifrováním.</p>\n <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\n uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\n poskytovateli internetu a emailu?</p>\n"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:229
+msgid "Sending mail..."
+msgstr "Odesílám mail..."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:230
+msgid "Sending mail"
+msgstr "Odesílám mail"
+
+#. pylint: disable=C0301
+#: ../whisperBack/gui.py:232
+msgid "This could take a while..."
+msgstr "Může to chvíli trvat..."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:246
+msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
+msgstr "Zdá se, že kontaktní emailová adresa je neplatná."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:263
+msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
+msgstr "Mail nelze odeslat. Chyba SMTP."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:265
+msgid "Unable to connect to the server."
+msgstr "Nelze se připojit k serveru."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:267
+msgid "Unable to create or to send the mail."
+msgstr "Mail nelze vytvořit nebo odeslat."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:270
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"The bug report could not be sent, likely due to network problems. Please try to reconnect to the network and click send again.\n"
+"\n"
+"If it does not work, you will be offered to save the bug report."
+msgstr "\n\nHlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. Zkuste se, prosím, znovu připojit k síti a znovu kliknout na Odeslat.\n\nPokud to nebude fungovat, bude vám nabídnuta možnost hlášení o problému uložit."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:283
+msgid "Your message has been sent."
+msgstr "Vaše zpráva byla úspěšně odeslána."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:289
+msgid "Unable to find encryption key."
+msgstr "Šifrovací klíč nebyl nalezen."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:293
+msgid "An error occured during encryption."
+msgstr "Během šifrování došlo k chybě."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:313
+#, python-format
+msgid "Unable to save %s."
+msgstr "Nelze uložit %s."
+
+#. XXX: fix string
+#: ../whisperBack/gui.py:337
+#, python-format
+msgid ""
+"The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
+"\n"
+"As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
+"\n"
+"Do you want to save the bug report to a file?"
+msgstr "Hlášení o problému nebylo možné odeslat, pravděpodobně kvůli problémům sítě. \n\nLze to obejít tak, že své hlášení o problému uložíte na USB flashdisk a pokusíte s ho poslat na %s z jiného počítače. Mějte na paměti, že vaše hlášení v tomto případě nebude anonymní, pokud se o to nepostaráte smi (jako například že se připojít přez Tor jednoráznově založenému emailovému účtu).\n\nChcete tedy uložit hlášení o problému jako soubor?"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:401 ../data/whisperback.ui.h:11
+msgid "WhisperBack"
+msgstr "WhisperBack"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:402 ../data/whisperback.ui.h:8
+msgid "Send feedback in an encrypted mail."
+msgstr "Poslat odezvu jako šifrovaný mail."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:405
+msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails@boum.org)"
+msgstr "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails@boum.org)"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:406
+msgid "Tails developers <tails@boum.org>"
+msgstr "Vývojáři softwaru Tails <tails@boum.org>"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:407
+msgid "translator-credits"
+msgstr "translator-credits"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:434
+msgid "This doesn's seem to be a valid URL or OpenPGP key."
+msgstr "Toto nevypadá jako platné URL nebo klíč OpenPGP."
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:1
+msgid ""
+"Add a PGP key if you want us to encrypt messages when we respond to you."
+msgstr "Přiložte klíč PGP, pokud chcete, abychom vám odpovědi posílali šifrovaně."
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:2
+msgid "Bug description"
+msgstr "Popis problému"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:3
+msgid "Copyright © 2009-2012 tails@boum.org"
+msgstr "Copyright © 2009-2012 tails@boum.org"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:4
+msgid "Help"
+msgstr "Nápověda"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:5
+msgid ""
+"If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
+"a link to your key, or the key as a public key block:"
+msgstr "Pokud chcete, abychom šifrovali zprávy až vám budeme odpovídat, přidejte ID svého klíče, odkaz na váš klíč, nebo klíč jako blok veřejného klíče."
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:6
+msgid "Optional email address to contact you"
+msgstr "Nepovinná adresa, na které vás můžeme kontaktovat."
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:7
+msgid "Send"
+msgstr "Odeslat"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:9
+msgid "Summary"
+msgstr "Shrnutí"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:10
+msgid "Technical details to include"
+msgstr "Technické detaily k přiložení"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:12
+msgid ""
+"WhisperBack - Send feedback in an encrypted mail\n"
+"Copyright (C) 2009-2012 Tails developers <tails@boum.org>\n"
+"\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at\n"
+"your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but\n"
+"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU\n"
+"General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
+msgstr "WhisperBack - Odešlete vaší odezvu jako zašifrovaný email\nCopyright (C) 2009-2012 Tails developers <tails@boum.org>\n\nTento program je svobodný software; můžete ho šířit dál a / nebo modifikovat pokud dodržíte podmínky GNU General Public License tak, jak jí publikovala Free Software Foundation; buď ve verzi 3 této license, nebo (pokud chcete) kteroukoli její novější verzi.\n\nTento program je distribuován v naději, že bude užitečný, ale ZCELA BEZ ZÁRUKY; i bez implicitní záurky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. Podrobnosti najdete v textu GNU\nGeneral Public License.\n\nKopii GNU General Public License jste měli dostat spolu s tímto programem. Pokud tomu tak není, najde ji na <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:28
+msgid "debugging info"
+msgstr "informace pro debuggování"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:29
+msgid "headers"
+msgstr "hlavičky"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:30
+msgid "https://tails.boum.org/"
+msgstr "https://tails.boum.org/"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:31
+msgid "optional PGP key"
+msgstr "nepovinný PGP klíč"